Menu

Erhvervslån

Det er en stor beslutning at investere i produktionsanlæg eller lign. Denne investering skal helst ikke belaste den likviditet, som er afsat til den daglige drift.

 

Erhvervslån

Ved opstart eller køb af en virksomhed - eller ved udvidelse og nyinvestering i en bestående virksomhed - vil der ofte være behov for finansiering.
Løsningen vil oftest være at bruge et erhvervslån.

Din virksomhed tilbagebetaler erhvervslånet over en periode, der svarer til investeringens levetid og afskrivningsperiode .

Ejendomsinvesteringer finansieres derimod typisk med et realkreditlån - læs mere om mulighederne for realkreditlån her.

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!