Menu

Risikomærkning

Investeringsprodukter skal mærkes med grøn, gul eller rød farve, jf. Finanstilsynets 'Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter'.

Risikomærkning

Investeringsprodukter skal mærkes med grøn, gul eller rød farve, jf. Finanstilsynets 'Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter'.
Mærkningen giver dig overblik

Mærkningen har til hensigt at bidrage til dit overblik over et investeringsprodukts risiko for tab og kompleksitet.

Investeringsprodukter med en grøn mærkning er typer af investeringsprodukter, som betragtes som relativt enkle produkter.

Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske statsobligationer.

Investeringsprodukter med en gul mærkning har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter.

Den gule kategori omfatter eksempelvis investeringsforeningsbeviser.

For produkter med en rød mærkning gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for at tabe op til hele sit investerede beløb, og i enkelte tilfælde kan tabet overstige det investerede beløb.

Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er strukturerede obligationer.

Fælleskassen har valgt kun at behandle og ekspedere produkttyper i kategorierne grøn og gul.

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!