Menu

Så kom vi godt igennem første halvdel af 2017. Se vores regnskab her

Kort og godt om den del året der er gået.

Fælleskassen har i første halvår oplevet en flot vækst på vores udlån. Vi har trods væksten fastholdt vores omkostningsniveau, som betyder at vi har kunnet forbedre toplinjen med ca. 200.000. En række af vores kunder har samtidig været i stand til at tilbagebetale deres lån, så vi oplever også færre nedskrivninger.

De negative rentemarked vil komme til at koste Fælleskassen omkring 500.000 for hele 2017. Stigningen i indlån påvirker også resultatet negativt og når op på 154.000 for de første 6 mdr. Kursreguleringerne er faldet, men resultatet er trods de lavere kursgevinster positivt.

Generelt ser vi første halvårs resultat som tilfredsstillende og kan opretholde forventningerne til årsresultatet.

Se hele halvårs regnskabet her

Se også regnskab og beretning her

Fælleskassen

Bernhard Bangs Allé 27
2000 Frederiksberg
tlf: 35 39 45 40
e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk
CVR: 69556728

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!