Menu
Ordinær
Generalforsamling
Tirsdag, den 17. april 2018 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes i Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S.
Dørene åbnes 16.30. Kom i god tid og bliv indskrevet inden mødet starter.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for Fælleskassens virke i regnskabsåret fremlægges til godkendelse.
 3. Godkendelse af Fælleskassens lønpolitik.
 4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
 5. Behandling af indsendte forslag.
 6. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskab.
 7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
 8. Valg af revisor.
  Bestyrelsen indstiller Ernst & Young.
 9. Eventuelt.

Kandidatliste samt dokumenter til generalforsamlingen kan fra den 3. april downloades på www.faelleskassen.dk 
Trykte eksemplarer af årsrapport mv. kan også afhentes i Fælleskassen efter 3. april.

 • Hent årsrapporten her
 • Hent kandidatlisten her

Andelshavertræf med buffet
Mød andre andelshavere

Efter generalforsamlingen er der buffet i lokalerne.
Arrangementet forventes afsluttet kl. 20.30.

Alle andelshavere vil modtage invitation til generalforsamlingen i e-boks. Læs i invitationen hvordan du tilmelder dig

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!