Menu

Fælleskassens mest markante stemme er gået bort

En af Fælleskassens grundlæggere og tidligere repræsentantskabsformand Hans Melgaard, er gået bort den 21. januar, 84 år gammel.

Hvis Fælleskassen kunne have en stemme, så ville det nok have været Hans’.

Markant, bestemt og velformuleret.

Som medlem og formand for repræsentantskabet var han gennem tre årtier en af dem, der byggede det solide fundament, som andelskassen står på i dag. Og selvom konkurrencen fra bankerne blev større og større, fastholdt Hans fokusset på de solidariske værdier, der den dag i dag udgør Fælleskassens kerne. Hans var nemlig lige så lyttende, som han var velargumenteret, og blev for mange i repræsentantskabet det ror, der fastholdt Fælleskassens kurs.

Hans voksede op på et lille husmandssted i Vendsyssel, og arbejdede allerede som 14-årig som gartner. Hans fik hurtigt et godt kendskab til fagforeningslivet gennem sin far, der var engageret i flere bestyrelser og andelsbevægelser. Som kun 15-årig, fik Sæby Vandrelaug æren af den unge Melgaards engagement i bestyrelsen.

Mange af de værdier der kendetegner Fælleskassen i dag har været Hans’ egne leveregler.
”Har man ideer og gode visioner, skal de deles og iværksættes” mente han, og sådan har det i den grad været for Hans Melgaard gennem hele hans arbejdsliv. Hans ville ikke have været arbejdet og engagementet foruden, og med både et glimt i øjet og en snert af stolthed, kaldte han sig selv for fritids-pamper.

Igennem alle årene har Hans været en kolossal arbejdskraft, ikke alene som repræsentantskabsformand i Fælleskassen, men også i det organisatoriske arbejde i Gartnernes Fagforening samt sit politiske virke. Hans har altid interesseret sig for at gøre en forskel, og stille spørgsmål til det etablerede og har aktivt arbejdet for det, der kunne gøre menneskers tilværelse bedre. Derfor holdt han hele tiden øje med emner, der kunne komme Fælleskassen til gode – og han har gennem årene afleveret mange kuverter til Fælleskassens direktør og bestyrelsesformand med gode ideer og ændringsforslag. Også verbalt kunne han henvende sig til de samme, hvor han så startede sine tanker og ideer med at sige: ”Nu har jeg jo kun gået 7 år i skole, men…” Og når man havde hørt Hans’ argumenter, var man sjældent uenig med ham.

Om etableringen af Fælleskassen fortæller Hans: Vi var fælles om at være forskellige, og der var en pointe i vores forskellighed. Vi var alle lige, og vi brændte alle for den samme sag.”

Hvor mange af os ser mangfoldighed som noget, der først er blevet udbredt de seneste år, så var Hans’ syn omvendt. Han så mangfoldighed som noget, der skulle dyrkes og fastholdes. Og dermed var et sundt repræsentantskab sammensat af folk med vidt forskellige baggrunde og professioner.

Da Hans i 2017 trak sig fra repræsentantskabet, kom han derfor med en velment, om end bestemt reminder til os alle om, aldrig at lade Fælleskassen blive en bank:

”Jeg kan være bange for, at de unge kræfter i Repræsentantskabet begynder at tænke som de almindelige banker, og her vil jeg godt slå fast: Fælleskassen er IKKE en bank. Fælleskassen er en andelskasse, og til det hører et helt særligt værdisæt. Et solidarisk værdisæt som er vores specielle egenart. Den skal vi vogte over og værne om. Ellers har vi ingen berettigelse.”

Et af hans sidste besøg var, da Fælleskassen indviede de nye lokaler på Bernhard Bangs Allé – en ting der glædede ham meget. Det var helt i hans ånd, at meget inventar var genbrug.

Engagementet fastholdt Hans gennem hele livet, og i et Danmark hvor andelstanken er i vækst igen, med delebilsordninger, andelsbyggerier, bæredygtige bofællesskaber, andelsmejerier og slagterier, så har Hans meget at være stolt af. Og som han selv sagde, da han fratrådte repræsentantskabet: ”Så tænker jeg: Det, jeg har stået for hele livet, er på vej frem igen. Fint, så har jeg da ikke levet forgæves!”

Og her i Fælleskassen kan vi kun være enige: Hans, dit liv har ikke været forgæves. Tak for dit engagement.

Æret være Hans’ minde.

 

 

 

 

Fælleskassen

Bernhard Bangs Allé 27
2000 Frederiksberg
tlf: 35 39 45 40
e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk
CVR: 69556728

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!