Menu
Hvad blev der sagt, hvad blev besluttet?

Her kan du læse referaterne af vores generalforsamlinger.

Valgregler i Fælleskassen

Læs mere her

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!