Menu
Hvem er Fælleskassen?

Historie
Fælleskassen blev stiftet i 1985 af nogle alternativt tænkende personer som med udgangspunkt i en grøn og bæredygtig tankegang ønskede at oprette et pengeinstitut, hvor holdninger og værdier vægtede mere end store overskud og udbetaling af udbytte. (se også vores krønike for en længere historisk beskrivelse)

Fra en beskeden start har Fælleskassen udviklet sig til et pengeinstitut, der tilbyder alle nødvendige serviceydelser - f.eks. lønkonti med Visa/Dankort, NETS (PBS), opsparingskonti, Webbank, pensions- og børneopsparing. Vi tilbyder også en komplet løsning til erhvervsvirksomheder, foreninger, institutioner m.v. Du vil som kunde være tilknyttet en fast rådgiver.


Fælleskassens brugere
Fælleskassen har i dag knap 6.000 brugere.
I vores første år var den overvejende del af brugerne andelshavere med private konti, men hen over årene er mange foreninger og et betragteligt antal selvstændigt erhvervsdrivende kommet til.

Fælleskassens mål og visioner
Fælleskassen har siden starten haft fokus på fællesskab, solidaritet og bæredygtig økonomi. Kulturen har altid været præget af andelstanken - kunderne ejer Fælleskassen og har bestemmende indflydelse via repræsentantskabet og bestyrelsen. Vores mål og visioner er vækst - men i et kontrolleret tempo og gerne med en ekstra indsats for bæredygtige projekter og organisationer/virksomheder, der har en særlig samfundsmæssig værdi.

Andelskroner
Unikt ved Fælleskassen (og få andre andelskasser) er vores system, hvor  andelshavere i stedet for rentetilskrivning kan opspare andelskroner, der senere giver mulighed for lån til favorable vilkår. Andelskronerne beregnesud fra indestående samt de pengestrømme der omsættes via de rentefri konti. Systemet har flere fordelse: 1) Andelskroner beskattes ikke,  2) I perioder med lav rente på almindelige konti, giver det stadig samme rentesats  3) De kan foræres væk til andre uden at disse beskattes af dem.

- (Andelskrone optjeningen: Pr. 30, juni 2017 er optjening af andelskroner, midlertidig sat i bero.)

 

  

Fælleskassens værdier
Fælleskassen giver dig som få andre pengeinstitutter mulighed for selv at bestemme over dine penge. Fælleskassen tilbyder i dag ovenstående model med andelskroner såvel som den almindeligt kendte model med rentetilskrivning på indskud, alt efter kundens ønske. Penge gør ikke noget i sig selv, men vi giver dig som kunde mulighed for at vælge om du vil se afkast af dine penge straks, ønsker fordelagtige lånemuligheder senere, eller om du ønsker at give dine andelskroner videre til andre - familie, venner eller vores Grøn Vækst Pulje.

Grøn vækst Pulje
Grøn Vækst Pulje er vores produkt til støtte for bæredygtige projekter. Som andelshaver kan du vælge at forære dine opsparede andelskroner til Grøn Vækst puljen. Dette giver mulighed for andre andelshavere at låne til lav rente, til projekter med et bæredygtigt indhold.

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!