Menu
I henhold til lovgivningen har Fælleskassens bestyrelse besluttet, at hele bestyrelsen fungerer som revisionsudvalg.

Idet Fælleskassen har en balance på under 500 millioner, er det ikke nødvendigt med ét bestyrelsesmedlem med særlige kvalifikationer i udvalget. Derfor er der truffet beslutning om at hele Fælleskassens bestyrelse er ansvarlige for området.

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!