Menu
I henhold til lovgivningen har Fælleskassens bestyrelse besluttet, at hele bestyrelsen fungerer som revisionsudvalg.


Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!