Menu
Tegnings- og formidlingsprovisioner

I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan det oplyses, at Fælleskassen modtager tegningsprovisioner og formidlingsprovisioner ved handel med investeringsforeningsbeviser og lignende fra følgende samarbejdspartnere:

Samarbejdspartner

Tegningsprovision Formidlingsprovision
SparInvest 0,00 % 0,00 % - 0,50 %

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!