Menu

Bæredygtig investering

Fælleskassen tilbyder investeringsprodukter og samtidig opfylder de krævede bæredygtighedshensyn.
Standardoplysninger om integration af bæredygtighedsrisici

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som - hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

 Når vi i Fælleskassen yder investeringsrådgivning til vores kunder tager vi alene hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger ved at bruge produkter fra samarbejdspartnere, der tager hensyn. Dette valg er truffet som følge af Fælleskassens størrelse og revurderes inden 30.06.2021.

 Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter, som vi udbyder.

       Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!