Menu

Letsikring

Med en Letsikring ved sygdom kan du sikre din indkomst, hvis din helbredssituation gør, at du ikke længere er i stand til at arbejde.

 

Letsikring ved sygdom

Det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis det skulle ske, at du blev ramt af sygdom eller ulykke.

Med en Letsikring ved sygdom kan du sikre din indkomst, hvis din helbredssituation gør, at du ikke længere er i stand til at arbejde.

En Letsikring ved sygdom sikrer dig penge, hvis du mister halvdelen af din arbejdsevne og indtægt i mere end tre måneder. Udbetalingen er uafhængig af myndighedernes vurdering af din sygdom.

Du vælger selv, hvor meget af din indtægt, du vil have dækket - dog højst 80 % af din bruttoindkomst ved personligt arbejde og maksimalt 354.000 kr. om året (2016).

Faktaark - Letsikring ved sygdom

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!