Menu

Livrente

Få pengene udbetalt hver måned resten af livet, når du går på pension

 

Livrente

En Livsvarig pension er økonomisk tryghed, når du går på pension, for med den slipper pengene ikke op. Udbetalingerne fortsætter nemlig, så længe du lever. Du kan trække indbetalingerne fra i din indkomst. Når du går på pension og skal have pengene udbetalt, betaler du almindelig indkomstskat af dem.

Livrente  vilkår:

    På arbejdsgiverordninger fratrækkes hele indbetalingen i lønnen, inden skatten beregnes.
    På privat ordninger gælder følgende regler:
        Er indbetalingsperioden min. 10 år, kan hele indbetalingen fratrækkes i indbetalingsåret.
        For aftaler med indbetalingsperioden under 10 år gælder særlige fradragsregler.
        For selvstændig erhvervsdrivende, kan du indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud, uden at du binder dig til en aftalt indbetalingsperiode.
    Du sikres en løbende indtægt, så længe du er i live. Når du dør, stopper udbetalingerne.
    Du kan sikre, at udbetalingen fortsætter, så længe du eller din ægtefælle/samlever lever og du kan sikre dine arvinger, hvis både du og din ægtefælle/samlever dør i udbetalingsperioden.
 

Se også

Ratepension

Aldersopsparing

Letsikring af indtægt ved pension

 

Vil du vide mere

Tag en snak med din rådgiver om hvordan vi bedst kan hjælpe dig!